fig
0 Followers
fedejik
Share Profile:
About
Posts
Followers (0)
Daizerina D. Pascual, a.k.a. Fedejik is the author of the books Loving Sebastian Greene and Captivated by Tyrone Greene, published under Summit Media and available at bookstores nationwide.
She started writing stories since she was eight years old. When she discovered Wattpad on August 31, 2012, that’s when she began posting stories online.
Her passion for writing gave her the opportunity to become a published author. One of her popular novels has been adapted for television.
Although, she enjoys writing, her most favorite pastime is watching movies.
She is currently residing and working in Angat, Bulacan, happily married and has a beautiful daughter, whom she adores so much.

 

Published stories of fedejik
Author of:
Taming A Casanova 2

Even though most of his friends have tied the knot, love is still a mystery for Vaughn Craig del Rosario. The idea of settling down was far from his plans, as he basks in the glory of his bachelorhood. Ngunit lahat nang iyon ay maglalaho na parang bula sa pagdating ni Natalia sa buhay niya.

Much to his dismay, hindi madaling suyuin si Natalia. Even if she works at a strip club, she won't let men like Vaughn get the best of her. Vaughn loves the thrill of the chase, kaya napagdesisyunan niyang suyuin ito. But when his Cinderella started to reciprocate his feelings, mapapa-dalawang isip siya: kung handa na nga ba siyang pakawalan ang buhay na nakagisnan niya o pakakawalan niya ang unang babaeng tunay niyang minahal.

Read More

Dalton Ace Samaniego is the ultimate casanova. Namumuhay siya nang walang inaalala at sineseryosong babae. He cannot help if he attracts women like a magnet personified. Unfortunately, his parents do not share the same sentiment with his actions. They decide that he is too immature for his own good, and sends him away to learn his lesson. Hinabilin siya kay Janella, ang anak ng kanilang kasambahay at siyang sekretarya niya. At a glance, Dalton thought that it was just a simple attraction. But as he weighs his feelings for Janella, totoo at hindi makaila ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. With his reputation, kailangan niyang patunayan ang sarili sa minamahal. Though it is hard to believe, the casanova finally meets his match.

Read More

Hindi makapaniwala si Jordan na ang isang tulad ni Tyrone ang magmamahal sa kanya dahil tila magkaibang mundo ang pinanggalingan nilang dalawa. Si Tyrone ay anak at heir ni Sebastian Greene, ang isa sa pinakamayaman na business tycoons sa bansa. Samantalang si Jordan naman ay server sa canteen ng school ni Tyrone at waitress naman sa bar na malapit sa condo niya sa gabi. Magkaiba man ang mundo nila, may nakita pa rin si Tyrone sa kanya na naiiba sa lahat ng mga babaeng naka-relasyon na niya. Hindi na rin maiwasan ni Jordan na ma-in love sa lalaking paulit-ulit na pinapatunayan kung gaano siya kamahal nito, kaya natatakot siyang malaman ni Tyrone ang tunay na pinanggalingan niya. What does it mean for Jordan now that she’s captivated by Tyrone Greene?

Read More
Create an account to Log-in
Log in Using Facebook
Log in Using Google
Email Address
Password
Sign up
Back to Top
Close