fig
Emerald
Share Profile:
Published Taglish Cloak

Emerald’s story, she is the princess whisked away on her 18th birthday to a new and magical world where living the fairy tale life—helping a mermaid princess, kissing a frog prince, and defeating a gorgon with snakes for hair—is just another once-upon-a-time in the kingdom. Kailangan nang kalimutan ng prinsesa ang dating buhay niya bilang regular na batang babae sa real world, lalo na’t magsisimula na ang kanyang sariling fairy tale bilang susunod na reyna ng kanyang kaharian. At sa kwento ni Emerald, the princess needs no prince to get her happily-ever-after, but Matt, her knight-in-shining-armor, might just be enough.