fig
Special Section
Share Profile:
Published Taglish Cloak

When Rhianne Cortes transferred to the prestigious Hillton University, she was surprised to be a part of the Special Section, ang klase kung saan pinagsama-sama ang lahat ng pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino, at pinakamayamang estudyante ng paaralan nila. But she soon learns that behind her new classmates’ angelic faces is a demonic secret, one that can lead to her death. Habang isa-isang namamatay ang mga kaklase at kaibigan niya, Rhianne must find the truth behind the lies, deception and betrayals… before the killer finds her.