fig
Captivated by Tyrone Greene
Share Profile:
by fedejik
Published Taglish New Adult
5

Hindi makapaniwala si Jordan na ang isang tulad ni Tyrone ang magmamahal sa kanya dahil tila magkaibang mundo ang pinanggalingan nilang dalawa. Si Tyrone ay anak at heir ni Sebastian Greene, ang isa sa pinakamayaman na business tycoons sa bansa. Samantalang si Jordan naman ay server sa canteen ng school ni Tyrone at waitress naman sa bar na malapit sa condo niya sa gabi. Magkaiba man ang mundo nila, may nakita pa rin si Tyrone sa kanya na naiiba sa lahat ng mga babaeng naka-relasyon na niya. Hindi na rin maiwasan ni Jordan na ma-in love sa lalaking paulit-ulit na pinapatunayan kung gaano siya kamahal nito, kaya natatakot siyang malaman ni Tyrone ang tunay na pinanggalingan niya. What does it mean for Jordan now that she’s captivated by Tyrone Greene?

eBook • P165
See all format and options
Ratings and Reviews
More From this Author
Create an account to Log-in
Log in Using Facebook
Log in Using Google
Email Address
Password
Sign up
Back to Top
Close