fig
If I Fall
Share Profile:
Published Taglish New Adult
4.5

Barbara Ramirez lives a double life. Sa umaga, siya ang siga ng Charleston Academy. Sa gabi, siya naman si notanotherfairytale, ang writer ng sikat na online love story na You’re The One That I Want. She successfully hides this alter ego from everybody until Cyrus Casabueno, a.k.a Denn Estrella in her online story, discovers her secret, and offers help to improve her writing in exchange for his silence. As her online love story progresses, Barbs finds herself falling in love for the first time na hindi niya kailanman inaasahang mangyari at sa huling taon pa niya sa high school. Is falling in love in real life worth it? O mas mabuti pang lunurin na lang niya ang sarili sa fictional love story?

eBook • P199
See all format and options
Ratings and Reviews
Create an account to Log-in
Log in Using Facebook
Log in Using Google
Email Address
Password
Sign up
Back to Top
Close