fig
His Possessive Ways
Share Profile:
Published Taglish New Adult

Has Greg Montemayor, the team captain of the school’s basketball team and its most popular playboy, met his match in honor student and volleyball team captain Raisse Marquez? Hindi lubos maisip ni Greg kung bakit may isang babae sa school niya na hindi nahuhumaling sa charms niya. Pero alam ni Raisse na laro lang ang pag-ibig para kay Greg, kaya pilit niyang iniiwasan lahat ng gulong maaring dalhin sa kanya nito. Ang hindi niya alam, ang pag-iwas din niya ang makakahuli ng pansin ni Greg. A new game is about to begin for Greg, and it’s a game that Raisse doesn’t want to play. Or does she?