OFF
fig
Officially His Girlfriend
Share Profile:
Girlfriend For Hire 2
Published Taglish New Adult
5

Bryle and Nami take their pretend-relationship to a new level by becoming an official couple. They've been happily together for two years. Pero kasabay ng pagbabago sa estado ng kanilang relasyon ay ang pagdating ng mga panibagong hamon na susubok sa tibay ng kanilang pagsasama at tiwala sa isa’t isa. Kabilang na dito ang pagbabalik ng mga taong may kaugnayan sa kani-kanilang nakaraan.

Can their love stand against the changes in their present lives and issues in the past? Or will it prove to be shortlived?

Print • P199
eBook • P199
See all format and options
Ratings and Reviews
Log in
Log in Using Facebook
Log in Using Google
Email Address
Password
Sign up
Back to Top
Close