fig
My Sweetest Downfall
Share Profile:
Make It Real 2
Published Taglish New Adult

Buong buhay ni Chloe, tinanggap na niyang hindi siya maganda, pero pinaramdam ni Rod na siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. He turned Chloe's world upside down. He loved her despite her imperfections. He helped her become the woman she was meant to be. But their story is not over yet. Ang inakala nilang happily ever after ay panibagong once upon a time pala. Guguluhin sila ng kanilang nakaraan, at pilit silang paghihiwalayin ng mga asungot at pagsubok. The secrets, twists, and trials will be too much for them to handle. Sa isang idlap, ang true love magiging downfall.