fig
Caught In His Arms
Share Profile:
Published Taglish New Adult
5

Florence Almero always faces life’s challenges head-on. Pero nang sinabihan siya ng kanyang ama na ipakakasal siya sa lalaking hindi niya mahal, tinakbuhan niya ang nakagisnang buhay. Buti na lang at nagkita silang muli ng kanilang loyal family friend, si Don Ferell, na nag-alok sa kanya na manirahan muna sa kanilang mansyon. In exchange, she has to deal with his mischievous grandsons: Aldus, Owen, Tristan, Troy, and Nero. Habang naninirahan sa kanilang poder, napalapit ang puso niya sa magpipinsan, lalo na kay Nero Ferell.

Ngunit ang kanyang kaligayahan ay panandalian lamang. Sa malalaman ni Florence, malayo sa katotohanan ang natatandaan niyang nakaraan. Maging ang pag-ibig ni Nero Ferell ay hindi niya maipinta kung totoo o kathang-isip lang.

Caught in between a web of lies and the people she loves, Florence must choose if she wants to face these harsh truths or run away again.

Print • P199
eBook • P165
See all format and options
Ratings and Reviews
More From this Author
Create an account to Log-in
Log in Using Facebook
Log in Using Google
Email Address
Password
Sign up
Back to Top
Close