fig
Everything Has Changed
Share Profile:
by jglaiza
Published Taglish New Adult
5

Simula pagkabata, malapit na ang loob ni Niel at Eunice sa isa’t isa. Growing up made their bond even stronger, and it was clear that their relationship can turn into something more. Kaya nang magtapat si Niel ng tunay nitong nararamdaman, Eunice was over the moon dahil mahal din siya ng lalaking ikinatitibok ng puso niya. Ngunit kahit anong tibay ng relasyon, susubukin ito ng tadhana. Hindi maaaring malaman ng pamilya ni Eunice ang kanilang pagsasama, sapagkat alam niyang paghihiwalayin lamang sila nito. Ngunit ayaw rin niyang saktan si Niel. With the odds against them, Eunice and Niel would have to make tough choices together.
Print • P199
eBook • P165
See all format and options
Ratings and Reviews
More From this Author
Create an account to Log-in
Log in Using Facebook
Log in Using Google
Email Address
Password
Sign up
Back to Top
Close