fig
Battle Between Heart and Mind
Share Profile:
Teen Clash Book 2
by iDangs
Published Taglish Teen Fic

Sa pagtatapos ng clash sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan sa Kingdom High, may mga panibagong hamon na naman ang susubok sa samahan nina Josh, Ice, Xander, Ken, Sab, Zoe, Yannie, at Ayu. Ang inaakala nilang "happily ever after" ay tila mauudlot pa. In love, the heart and mind are often in confl ict. Ano ang susundin ng bawat isa para mapagtagumpayan ang kani-kanilang kapalaran: ang nararamdaman ng puso, o ang pangangatuwiran ng isipan?