OFF
fig
Siya at Ako
Share Profile:
Published Taglish Teen Fic
5

Ako—Ako ang babaeng walang alaala ng nakaraan. Kasabay ng pagkawala nito, naging manhid ako sa mga damdamin ng iba. Siya—Siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay, ang laman ng isipan ko mula sa pagmulat ng mga mata ko sa umaga hanggang sa pagpikit ng mga ito sa gabi. Kasama siya sa nawala kong alaala. Wala man akong mabalikang nakaraan, at hindi man siya maalala ng aking isipan, sigurado akong sa puso ko, siya at ako pa rin.

See all format and options
Ratings and Reviews
Log in
Log in Using Facebook
Log in Using Google
Email Address
Password
Sign up
Back to Top
Close